BUP Sverige ledningsmöten

Haymarket 7-8 februari 2019

BUP-föreningen samlar varje år Sveriges verksamhetschefer och chefläkare/medicinskt ansvarig läkare till möte för att diskutera gemensamma frågor. I år avhandlades bland annat ST-läkares behov av autonomi och att ta ett helhetsansvar för vården av patienten, journalgranskning av vårdskada, gemensam intake, småbarnsverksamhet och högspecialiserade mobila team.

SFBUP Haymarket

Fortbildning för specialister i Barn och Ungdomspsykiatri Sfbup 2018 – reviderat jan 2019

ST-enkät

Chefers patientsäkerhetsansvar Socialstyrelsen

Suicidrisk socialstyrelsen

Vårdskada i psykiatrin

Uppdrag autism

Barn 0-6 år på BUP_sfbup 190207_handouts4

Relaterade sidor