ST-läkare

Att vara specialist inom barn- och ungdomspsykiatri är att arbeta med barn och ungdomar, deras familjer och nätverk. Man får förena ett naturvetenskapligt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt synsätt och integrera detta med psykiatrisk kunskap. Som specialist i barn- och ungdomspsykiatri får du göra kvalificerade medicinska/psykiatriska bedömningar, behandla olika psykiatriska tillstånd med evidensbaserade metoder, undervisa och delta i utvecklingsarbete.

Till vänster hittar du all information som du som ST-läkare behöver för att genomföra specialistutbildningen i barn och ungdomspsykiatri.

SFBUP Broschyr okt 2018

Facebook

SFBUP på FaceBook hittar du på den här länken .

ST-läkarna har en egen FaceBook grupp, för ansökan kontakta Amelie Kjellstenius.