Utbyte EFPT

Via European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) finns det sedan 2011 möjlighet att auskultera vid kliniker runt om i Europa. Placeringarna är minst 2 veckor och som mest 6 veckor långa. För ytterligare information läs på EFPTs hemsida.

Guidelines-of-the-EFPT-Exchange-Programme