ST-utbildning HSLF-FS 2021, SOFS 2015 och 2008

HSLF-FS 2021:8

SOSFS 2015:8

Socialstyrelsens föreskrift:

SFBUPs rekommendationer för Barn och Ungdomspsykiatrins C-mål:

Läkarförbundets rekommendation för A och B- målen:

Praktiska dokument för SOSFS 2015:8:

Gemensamma dokument för 2008:17 och 2015:8:

SOSFS 2008:17

Socialstyrelsens föreskrift:

SFBUPs rekommendationer för Barn och Ungdomspsykiatrin

Praktiska dokument för SOSFS 2008:17

 

Utbildningsutskottets uppdrag

Regionalt SR uppdrag 2016

Utbildningsutskottet

Kontaktpersoner för ST-Läkare:

Catherine Gajland

Josefina Gårdfeldt