Patientinformation

Uppskatta din dag:

Skatta stämningsläge och sömn i SFBUPs nya app – ”Uppskatta din dag”

Ladda ner

Ångestskola från BUP Göteborg:

Autism och Aspergerförbundet:

Selektiv mutism

Information från projektet Tala om tystnad.

Vad-är-selektiv-mutism

Selektiv mutism – engelska

Selektiv mutism – persiska

Selektiv mutism – arabiska

Selektiv mutism – somaliska

Selektiv mutism – tigrinja

Patientinformation från BUP Halland

Dessa broschyrer från Halland är i format för tryck. När du läser på skärmen så kommer sidorna i fel ordning men sidnummer finns så kolla efter detta – då hittar du rätt ordning att läsa texten!

om depression

depression- vad är det och vad kan man göra själv?

depression- basläkemedel

depression- 2a och 3e handsläkemedel

om adhd

adhd- vad är det och vad kan man göra själv?

adhd- basläkemedel

adhd – 2a och 3e handsläkemedel

Patientinformation Bipolär sjukdom från Bipolärteamet i Skåne

Bipolära syndrom hos barn o unga