Kliniska riktlinjer och vårdprogram

Titel Typ Avsändare År
Instruktion för läkemedelsbehandling BUP Stockholm 2021 Rekommendation BUP Stockholm 2021
Riktlinje Autism Riktlinje SFBUP 2021
Instruktion läkarintyg omvårdnadsbidrag PM VGR 2021
Akutfolder BUP PM Västra Götalandsregionen 2020
Riktlinje Trauma och stressrelaterade syndrom Riktlinje SFBUP 2019
Riktlinje Beteendesyndrom Riktlinje SFBUP 2019
Mat och motionsråd vid neuroleptikabehandling PM Region Jönköpings län 2019
Riktlinjer för medicinsk utredning vid autism Riktlinje Svensk neuropediatrisk förening, Svenska barnläkarföreningen 2019
Rutiner för handläggning av barn med misstänkt PANS (inkl PANDAS) PM Karolinska sjukhuset 2018
Struktur för utformande av riktlinjer PM SFBUP 2018
Riktlinje för Ångest- och Tvångsyndrom Riktlinje SFBUP 2017
Tuberös Skleros Rekommendation Barnläkar- & neuropediatriska föreningen 2017
Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar Rekommendation Läkemedelsverket 2016
Riktlinje ADHD Riktlinje SFBUP 2016
Läkemedel vid ADHD Rekommendation Läkemedelsverket 2016
Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna Rekommendation Läkemedelsverket 2016
Sömnproblem hos barn och ungdomar Kunskapsöversikt Läkemedelsverket 2015
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Riktlinje Socialstyrelsen 2015
Rekommendationer för insatser vid självskadebeteenden Kunskapsöversikt Nationella självskadeprojektet 2014
Riktlinje Adhd Riktlinje Region Halland 2014
Riktlinje Depression Riktlinje SFBUP 2014
Riktlinjer för bipolär sjukdom Kunskapsöversikt Svensk Psykiatrisk Förening 2014
Riktlinjer för att förebygga och handlägga metaboliska risker Riktlinje Svensk Psykiatrisk Förening 2012
PM läkemedel PM Dr Håkan Jarbin Region Halland 2011 - 2022
Barn och ungdomar som utmanar Vårdprogram SFBUP 2011
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Riktlinje Socialstyrelsen 2010
Suicid Riktlinje NASP och SFBUP 2001
Kunskapsguiden Kunskapsöversikt Socialstyrelsen m fl