Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

Läkemedelsverket - 2016

Beskrivning

Publikation från Läkemedelsverket med rekommendationer för läkemedelsbehandling vid depression, tvångssyndrom och ångestsyndrom hos vuxna och barn. Genomgående viktiga budskap är att effektiva behandlingar finns för dessa tillstånd och att symtomfrihet och återställd funktionsförmåga alltid bör eftersträvas.

Dokument

Titel Typ
Behandlingsrekommendation PDF
Bakgrundsdokumentation - separata manus Länk
Tryckt version PDF