Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen - 2010

Beskrivning

Depression och ångestsyndrom är folksjukdomar och en del av den väx- ande psykiska ohälsan i befolkningen. Socialstyrelsens Nationella rikt- linjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 är de första natio- nella riktlinjerna inom området. Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder för personer med dessa sjuk- domar.

Dokument

Titel Typ
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 PDF