Varför Deplyftet

 

Vid mötet i Örebro i september 2012 med landets verksamhetschefer inom BUP  fick SFBUP i uppdrag att utarbeta kliniska riktlinjer för de stora patientgrupperna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Starten skedde med Riktlinje depression, där behovet av stöd ute på klinikerna var som störst. Riktlinje depression fastställdes i april 2014 efter två remissrundor.

Riktlinjen betonar

  1. screening av alla patienter för att öka identifieringar depression;
  2. bred diagnostik av både symptom, funktion och livssituation;
  3. psykopedagogisk basbehandling före ev. specifik behandling;
  4. tydlig uppföljning och
  5. utvärdering till fullt tillfrisknande.

Deplyftet är en integrerad satsning på att få riktlinjen hela vägen ut till  varje patient. Man vet att tiden från ny kunskap till praktisk sjukvård ofta är 15-20 år. Deplyftet har utformat ett utbildningspaket i kaskadformat, ett parallellt verksamhetsspår på klinikerna  och återkommande återkoppling under tre år för att stödja förändringsarbetet.

Deplyftet syftar till att alla barn och unga som söker till BUP kliniker screenas för depression och att vården vid depression följer SFBUPs riktlinje. Ett ”Depspår”  inom klinikerna behöver utformas så att medarbetare med god kompetens ges förutsättningar att med kontinuitet bedöma, behandla och utvärdera vården.

Lyssna på Deplyftet i P1

från Nordegren & Epstein