Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

Barnhälsodagen 4 februari 2021 – Konkreta insatser som främjar ungas hälsa

20 jan 2021

Svenska Läkarsällskapet, Svenska Skolläkarföreningen samt GIH/SFAIM (Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin) arrangerar den 4 februari 2021 Barnhälsodagen. Dagen har som målgrupp professioner i skolan, hälso- och sjukvården samt…

Remissvar Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54

20 jan 2021

SFBUP stödjer barnläkarföreningens remissvar på Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54 samt remissvaret på den kompletterande promemorian. SFBUP har även genom Björn Ramel skrivit ett eget…

Nytt kurstillfälle för farmakologisk fortbildning för specialistläkare 2021-03-23 – 2021-03-24

1 jan 2021

Då kursen i februari är fulltecknad och eftersom det finns stort intresse, så har SFBUP med glädje beslutat att i mars genomföra ytterligare ett kurstillfälle av  Farmakologisk uppdatering för barn-…

Barnneuropsykiatriska sektionens digitala utbildningsdagar 2021

21 dec 2020

I början av mars arrangerar barnneuropsykiatriska sektionen sina årliga utbildningsdagar som 2021 kommer äga rum digitalt. Årets tema är "Det sårbara barnet" - biologiska och sociala aspekter. Anmälan sker via https://www.bnps2021.se/…

Visa fler