Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

Kurs i späda och små barns psykiska hälsa vid Institutet för tillämpad beteendevetenskap

26 aug 2018

Under hösten 2018 ges en professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa. Kursen ger relevant kunskap för personer som arbetar inom späd- och småbarnsfältet. Att arbeta med späda och…

CPD Personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

4 jun 2018

Den 10 till 11 oktober ges i Norrköping en CPD Personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv.  Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för personlighetsutveckling och personlighetsdiagnostik. Perspektiv kommer att ges…

En samordnad eller samlad barn och ungdomshälsa

26 maj 2018

SKL arbetar för närvarande med att sammanställa analyser och förslag i en idéskrift om hur samhället ska kunna möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Skriften föreslår en…

Granskare till projektet Säker Suicidprevention sökes

3 maj 2018

SFBUP är en av yrkesorganisationerna som deltar i projektet "Säker Suicidprevention", ett patientsäkerhetsprojekt som drivs av LÖF. Projektet går ut på att besöka olika kliniker runtom i landet och se över…

Visa fler