Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

Debatt: Fel råd ges i ny rapport om barn med ADHD

18 okt 2018

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten sprider en felaktig bild av adhd. Att lägga så stor vikt vid minskning av störande beteenden och så lite fokus på hur skolan kan…

Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan!

18 okt 2018

Psykisk hälsa är en absolut förutsättning för lärande, ändå har vi en elevhälsa i Sverige där evidens, kvalitet och patientsäkerhet avseende barn och ungas psykiska hälsa, ohälsa och sjukdom är…

CPD för BUP – Personlighetssyndrom och Personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

11 okt 2018

Kursen i personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik är nu avslutad. Ett stort tack till Bjarne Olinder, överläkare/specialist psykiatri och Johanna Kullgard, psykoterapeut från BUP Norrköping. Även stort tack till Sandra Svensson, vårdadministratör, som…

Kurs i späda och små barns psykiska hälsa vid Institutet för tillämpad beteendevetenskap

26 aug 2018

Under hösten 2018 ges en professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa. Kursen ger relevant kunskap för personer som arbetar inom späd- och småbarnsfältet. Att arbeta med späda och…

Visa fler