Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel

4 nov 2018

Läkemedelsverket har från regeringen ett uppdrag att ”öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn, såväl flickor som pojkar” omfattar ett program av olika insatser…

Granskningsnämnden kritiserar Sveriges Radio för inslag om Deplyftet

29 okt 2018

På ekonyheterna i P1 den 2018-01-16 framfördes vinklad information om Deplyftet. Granskningsnämnden kritiserar Sveriges Radio för brister i saklighet men finner inte att övertrampet är tillräckligt för att strida mot lagen om…

Debatt: Fel råd ges i ny rapport om barn med ADHD

18 okt 2018

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten sprider en felaktig bild av adhd. Att lägga så stor vikt vid minskning av störande beteenden och så lite fokus på hur skolan kan…

Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan!

18 okt 2018

Psykisk hälsa är en absolut förutsättning för lärande, ändå har vi en elevhälsa i Sverige där evidens, kvalitet och patientsäkerhet avseende barn och ungas psykiska hälsa, ohälsa och sjukdom är…

Visa fler