Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

CPD Personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv

4 jun 2018

Den 10 till 11 oktober ges i Norrköping en CPD Personlighetssyndrom och personlighetsdiagnostik ur ett barnpsykiatriskt perspektiv.  Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för personlighetsutveckling och personlighetsdiagnostik. Perspektiv kommer att ges…

En samordnad eller samlad barn och ungdomshälsa

26 maj 2018

SKL arbetar för närvarande med att sammanställa analyser och förslag i en idéskrift om hur samhället ska kunna möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Skriften föreslår en…

Granskare till projektet Säker Suicidprevention sökes

3 maj 2018

SFBUP är en av yrkesorganisationerna som deltar i projektet "Säker Suicidprevention", ett patientsäkerhetsprojekt som drivs av LÖF. Projektet går ut på att besöka olika kliniker runtom i landet och se över…

Årsmöte SFBUP 2018

3 maj 2018

BUP Kongressen är slut för denna gång och SFBUP tackar Luleå och Norrbotten för ett fantastiskt fint arrangemang! För de som inte hade möjlighet att delta finns åhörarkopior från plenarföreläsningar…

Visa fler