Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

Välkommen att lämna synpunkter på vård- och insatsprogrammet för adhd 

21 okt 2020

Vård- och insatsprogrammet för adhd har arbetats fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde…

Barnafrids Basprogram om våld mot barn

6 sep 2020

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Den 30 september kl. 09.00 lanseras Barnafrids nya utbildningsplattform, Barnafrids Basprogram…

Utbildning i familjeterapi vid ätstörning under våren 2021

2 sep 2020

KompetensCentrum Ätstörningar i Lund erbjuder nu för fjärde gången i samarbete med Lunds Universitet och Institutionen för Psykologi en utbildning i familjeterapi vid ätstörning, motsvarande 7,5 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig…

BUP-kongressen 2020!

25 jun 2020

I början på mars i år väntade vi i princip bara på att trycka på startknappen för BUP kongressen 2020. Deltagandet var högt, 600 anmälda, och anmälningarna fortsatte att strömma…

Visa fler