Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

Medlemsreform i Svenska Läkaresällskapet

6 nov 2019

SLS fullmäktige beslutade (med över två tredjedelars majoritet) den 14 maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom…

Nyhetsinlägg angående vården av apatiska barn

6 nov 2019

Sanam Gharaee är överläkare för asylpsykiatriska teamet på barnspsykiatrin på Sundsvalls sjukhus. Hon har åtta års erfarenhet av arbete med asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom och har behandlat ett 30-tal sådana…

Är du intresserad av att handleda yngre kollegor?

27 okt 2019

I början av april går huvudhandledarkursen av stapeln för sjunde gången! Kursen är riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer att handleda ST-läkare. Kursen löper under…

Gemensamt yttrande från BLF och SFBUP angående barn med uppgivenhetssyndrom

11 okt 2019

Under de senaste veckorna har det pågått en intensiv debatt kring barn med uppgivenhetssyndrom. Debatten har stundtals bedrivits i ett högt tonläge. Som företrädare för Svenska Barnläkarföreningen och Svenska Föreningen…

Visa fler