Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

Granskare till projektet Säker Suicidprevention sökes

3 maj 2018

SFBUP är en av yrkesorganisationerna som deltar i projektet "Säker Suicidprevention", ett patientsäkerhetsprojekt som drivs av LÖF. Projektet går ut på att besöka olika kliniker runtom i landet och se över…

Årsmöte SFBUP 2018

3 maj 2018

BUP Kongressen är slut för denna gång och SFBUP tackar Luleå och Norrbotten för ett fantastiskt fint arrangemang! För de som inte hade möjlighet att delta finns åhörarkopior från plenarföreläsningar…

SFBUPs riktlinje trauma och stressrelaterade syndrom nu klar för remissrunda 1!

4 apr 2018

Här kommer SFBUPs fjärde riktlinje på remiss till alla medlemmar och medarbetare verksamma inom BUP kliniker och forskningsinstitutioner.  Riktlinjen är utformad av Björn Ramel, BUP Malmö;  Anastasia Karvouni, BUP Uppsala;  Moa…

Nya riktlinjer för transkulturell psykiatri

26 mar 2018

Transkulturell psykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den artonde skriften i serien Svensk Psykiatri. Huvudredaktör för boken är Sofie Bäärnhielm, med.dr, överläkare och enhetschef, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.…

Visa fler