Arbetsgrupp för asyl och flyktingfrågor

Aktuellt

2019-05-21: Skrivelse från SFBUP och barnläkarföreningen till utrikesministern angående barn i läger i Syrien

2019-05-03: Björn Ramel medverkar i Socialstyrelsens podd om medicinering på HVB

2019-04-26: SFBUPs ställningstagande för utländska barn i syriska läger

2019-03-18: Migrationsverket kritiserar regeringsutkast till förlängning av den nya asylagen

Kurser och konferenser

Sept 2019: CPD-dagar för BUP-specialister: trauma och migration 

Januari 2020: Barnafrids konferens

Våren 2020: METIS -kurs för ST-läkare: trauma och migrationsrelaterad problematik i Stockholm

 

Debattinlägg

”Efter självmorden bland ensamkommande flyktingar – stärk barnpsykiatrin”- Sydsvenskan 15 februari 2017

”Ensamkommande bör få mer stöd-inte mindre” – Svenska Dagbladet dec 2015

Kunskapscentra

Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn

Barnens asylrättscentrum – gratis juridisk rådgivning för asylsökande barn

Transkulturellt Centrum – Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingssjukvård med mera

Kunskapscentrum migration och hälsa – Region Skåne

Barnafrid -nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Intressanta publikationer

5-års uppföljning av ensamkommande barns psykiska hälsa

Svenska psykiatriska föreningens riktlinjer i transkulturell psykiatri

Rapport från Karolinska Institutet om förhöjd suicidrisk hos ensamkommande barn (2018)

BRIS-rapport om barn som flytt

”Vård som inte kan anstå”- information från Socialstyrelsen

Uppgivenhetssyndrom- faktablad från Socialstyrelsen oktober 2017

Ideella organisationer/ intresseföreningar

Barnläkarföreningens sektion för global barn- och ungdomshälsa

ESCAP:s sida om flyktinghälsa

Traumamedveten omsorg- information från Rädda Barnen

Barnrättsbyrån

Information på olika språk

Faktablad om BUP på svenska, arabiska, dari och tigrinja – från BUP Stockholm

Patientbroschyrer om sömn och oro, översatta till somaliska, persiska, dari och arabiska – från VG-regionen

Arbetsgrupp

Björn Ramel, Malmö (sammankallande)

bjorn.ramel(at)skane.se

Karima Assel, Stockholm

karima.assel(at)sll.se

Sanam Gharaee, Sundsvall

sanam.gharaee(at)rvn.se

Lars Joelsson,  Uddevalla

lars.joelsson(at)vgregion.se