DEPLYFTET

Här kan du ta del av material för bedömning och psykopedagogisk behandling av depression för barn och ungdomar. Materialet har tagits fram av Deplyftet, som är en arbetsgrupp inom SFBUP. En första version av materialet hittar du på http://deplyftet.se. Den togs fram med ekonomiskt stöd av Uppdrag Psykisk Hälsa inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och med administrativt stöd av Region Halland. Det har provats i ett pilotprojekt på BUP-klinikerna i Uppsala, Göteborg, Örebro och Kalmar med start i november 2014. Deplyftet utvärderades av psykologistudenterna Torbjörn Hultberg och Sebastian Geissler vid Lunds universitet under hösten 2015. Utbildningsdelen för utbildarna var då genomförd och kaskaddelen med utbildning på hemmaplan hade just startat med kick-off träff för pilotklinikerna. Utvärderingen var genomgående positiv och lyfte särskilt fram den interaktiva och färdighetsinriktade utbildningsmodellen samt greppet att låta chefspersoner och klinikens utbildare tillsammans delta vid seminarier och bilda en lokal projektgrupp. Deplyftets modell hade väl kunnat tillämpas och ges vidare på hemmakliniken. Modellen kunde även användas för andra diagnoser. Utifrån förslag på förbättringar pågår en vidareutveckling av materialet inför start av nästa omgång av utbildning och implementering. Detta nya material tillförs successivt på Deplyftets sidor under 2017.

Foto vid uppstartseminarium för Deplyftet med deltagare från NV Skåne, Jönköping, Västmanland, Västerbotten och Norrbotten medan Värmland redan var på hemresa: Håkan Jarbin 170427