Barnneuropsykiatriska sektionens utbildningsdagar – Gener, molekyler och neuropsykiatri

Datum: 11 mar - 12 mar 2019
Plats: Stockholm

Föreläsare:

Jacqueline Borg, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Niklas Dahl, Professor, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik, Uppsala universitet

Justine Debelius, Postdoct, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Sofia Eberhard, Doktorand, Barnpsykiater Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Elias Eriksson, Professor, Sektionen för farmakologi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Cecilia Fredlund, Doktorand, ST-läkare, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Caroline Gromark, Doktorand, Barnpsykiater, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, BUP Stockholm

Nouchine Hadjikhani,  Associate Professor Harvard Medical School, Visiting Professor Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

Charlotte Höglund Carlsson, Med. Dr, Barnläkare, Barnläkemedelsgruppen, Karolinska Universitetssjukhuset, BUM Södertälje

Martin Schalling, Professor, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Inger Sundström Poromaa, Professor,  Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Relaterade sidor