Värna vår yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Datum: 16 okt - 17 okt 2017
Plats: Stockholm

Folkhälsomyndigheten arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen och NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) i oktober en konferens för att särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på att satsningar på späda barns psykiska hälsa och stöd till deras föräldrar behöver ha hög prioritet.

Under konferensen presenteras aktuell forskning, exempel från verksamheter med stöd till späda barn och deras föräldrar samt särskilda satsningar på späda barns psykiska hälsa i våra nordiska grannländer.