Kongress

BUP-KONGRESS – Moderna tider på BUP
arrangerades i år på Kulturens hus i Luleå 24-25 april

Vid den senaste kongressen föreläste bl.a. professor Ian Goodyer från England, världsledande inom depression.  Nytt för i år var ett särskilt forskningsspår samt att heldygnsvård etablerade sig som ett eget spår på kongressen. Ledare fick också sitt lystmäte – om hur vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö inom BUP trots de stora utmaningar vi står inför såväl personal- som patientmässigt.