Kongress

– arbete med suicidnära barn och unga

24-25 april, Svenska Mässan – Gothia Tower  i Göteborg