Kongress

När den tunna isen brister –
arbete med suicidnära barn och unga

24-25 april
Svenska Mässan – Gothia Tower  i Göteborg

 

Plenarföreläsningar

Anna Santesson, överläkare BUP Halland

På tunn is – att värdera och hantera risk hos självmordsnära ungdomar. En översikt om självmord hos unga med fokus på riskbedömning, säkerhetsplanering och uppföljning.

Ludmilla Rosengren, leg. läkare och KBT-terapeut Uppsala

Att möta någon som tappat hoppet. Att möta någon som uttrycker att hen har tankar på att ta sitt liv är något som många upplever som svårt och hoppfullt.

Konrad Michel, M.D., professor emeritus University Hospital for Psychiatry and Psychotherapy, Bern, Schweiz

What do patients who attempt suicide need? Lessons learned from ASSIP, an effective brief therapy to reduce the risk of reattempts.

Clara Hellner, adjungerad professor, specialistläkare Barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet

Att skada andra och skada sig själv: Om självskada, suicidalitet och interpesonellt våld hos barn och unga.

Ett axplock ur seminarieprogrammet

– BUP:s roll i samhället

– Behandlingsmetoder för de yngre barnen MBT-C och CPP

– Könsdysfori på avvägar?

– SFBUPs riktlinjer för Beteendesyndrom – vad göra och när?

– Familjen som skyddande faktor vid suicidalitet

Utställare och Poster utställare representerar även dessa dagar.

Om du har praktiska frågor kring kongressen och anmälan går det bra att kontakta Jeannette Miller, info@jmillersolutions.se .