Kongress

BUP-KONGRESS
Psyke och Soma Gavlerinken
Gävle 3-4 maj 2017

Den årliga BUP-kongressen har nu ägt rum i Gävle. Huvudtemat för kongressen var PSYKE OCH SOMA.

Sir Michael Marmot – The health gap: the challenge of an unequal world

Dr Isobel Heyman – Somatic syndrom disorders – overview of evaluation and treatments

Professor Christopher Gillberg – Autism – en översikt över utredning och behandling

Professor Niklas Långström – Epigenetik – hur kan vi hantera en ärftlig belastning?

Ett axplock ur övriga programmet: funktionella kramper, PANS/PANDAS, fysisk aktivitet och psykisk hälsa samt ADHD-behandling och somatiska sjukdomar/komplikationer.

Nytt för i år var ett integrerat slutenvårdsspår med tema om den barnpsykiatriska slutenvårdens organisation och innehåll, samt ett spår för ST-läkare med inriktning mot neurologiska aspekter i det barnpsykiatriska arbetet.

Mobil/platta:  Klicka på pilen uppe till höger för att komma vidare.