Är du intresserad av att handleda yngre kollegor?

27 okt 2019 | Cecilia Gordan

I början av april går huvudhandledarkursen av stapeln för sjunde gången! Kursen är riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer att handleda ST-läkare. Kursen löper under tre dagar, från den 1/4 till den 3/4, i Uppsalatrakten med vacker vårnatur nära vattnet. Kursens innehåll motsvarar Socialstyrelsens krav på kurs för handledning av ST-läkare. Mer information kommer senare.