Att säkerställa barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens vid införandet av en 6-årig läkarutbildning

7 feb 2019 | Cecilia Gordan

Med anledning av den kommande förändringen av läkarutbildningen har Sara Lundqvist, ordförande för SFBUP, Gunnel Svedmyr ledamot i utbildningsutskottet SFBUP samt Mia Ramklint, studierektor samt adjungerad till styrelsen för SFBUP skrivit en rekommendation till de programansvariga vid respektive lärosäte för hur man kan tillgodose den barn- och ungdomspsykiatriska kompetensen i den nya utbildningen. Rekommendationen skickades också till Svenska Läkaresällskapet, Utbildningsdepartementet samt Socialstyrelsen.