Digitala ST-kurser i Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete och Ledarskap

10 jun 2020 | Cecilia Gordan

Framtidens Specialistläkare som arrangeras av på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden kommer under hösten erbjuda tre olika digitala ST-kursen motsvarande delmålen gällande Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete samt Ledarskap. Kurserna är certifierade av Lipus och publicerade i Lipus kurskatalog.

Läs mer om kurserna här.