Remissversion 1 för riktlinje autism

12 mar 2020 | Cecilia Gordan

Den första remissversionen för SFBUPs riktlinjer om autism finns nu tillgänglig. Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning för både utredning, behandling och habiliterande verksamhet. Synpunkter och förändringsförslag skickas skriftligt till skrivargruppens ordförande peik.gustafsson@med.lu.se senast den 10 maj.

Riktlinje autism version 1

Faktarutor version 1