Riktlinje ångestsyndrom/OCD på 2a remissrundan till 2 juni

29 apr 2017 | Håkan Jarbin

Här kommer nu Riktlinje Ångestsyndrom och OCD på andra remissrundan till fredagen den 2 juni! Skrivgruppen Beata Bäckström, Lena Wallin och Maria Carlsson har i samråd med Håkan Jarbin och Maria Unenge-Hallerbäck från styrelsen arbetat om texten efter remissvar.

Ändringarna från den första versionen i korthet:

  • Syftena har förtydligats
  • Förtydligande kring differentialdiagnostik både vid ångest och tvångssyndrom är tillagda
  • Förtydliganden kring somatisk utredning och vilka blodprover som rekommenderas
  • Rekommendation angående selektiv mutism är flyttad från steg 1 till steg II
  • Förtydliganden angående användning av fluvoxamin. Tagit upp interaktion och pris för familjen samt att fluoxetin kan vara andra SSRI-preparat när det finns hinder för fluvoxamin.
  • Tydligare skrivning för att begränsa användning av vid behovsmedicinering
  • Avsnittet angående PANS är flyttat så att det nu ligger i anslutning till utredning och diffdiagnostik vid tvångssyndrom.
  • Markerat att behandla familjeproblematik bör behandlas när det är en vidmakthållande faktor för barnets ångestsyndrom.

 

TACKSAM för synpunkter och därmed hjälp att utforma riktlinjer som både har vetenskapligt stöd och är användbara i vårt vardagsarbete på BUP. Ångest OCD riktlinjer 22 april (1) kommer att diskuteras på symposium under BUP kongressen i Gävle onsdagen den 3 maj 13.00-14.30. Mailsvar med synpunkter och förslag på förbättringar av riktlinjen till beata@beatabackstrom.com senast 2 juni.