SFBUPs riktlinje ångest- och tvångssyndrom nu helt färdig!

22 feb 2018 | Håkan Jarbin

SFBUPs tredje riktlinje som omfattar ångest- och tvångssyndrom blev antagen under hösten 2017 och finns nu i vackert layoutad och användarvänlig version. Riktlinjen beskriver stegvis vård alltifrån de screeningfrågor som alla som söker vård på BUP ska få, vidare med basalutredning och behandling samt till fördjupade insatser när så krävs. Riktlinjen innehåller bl a checklista för basal utredning och en basal psykopedagogisk behandling i sex sessioner liksom algoritm för när läkemedel ska sättas in och preparatval. Skrivgruppen har utgjorts av öl Beata Bäckström, BUP Lund, öl Lena Wallin, BUP Göteborg och psykolog Maria Carlsson, BUP NU-sjukvården. Stort tack till Region Skåne och Västra Götalandsregionen för bidrag med arbetstid för arbetet med riktlinjen! Riktlinjen i tryckt version kommer att delas ut till medlemmar under kongressen i Luleå i april 2018 och till andra mot självkostnadspris/faktura under kongressen. Den går också att ladda ner från hemsidan.