SFBUPs Riktlinje beteendesyndrom nu ute på första remissrundan

28 mar 2019 | Håkan Jarbin

Här kommer  Riktlinje beteendesyndrom på första remissrundan till söndagen den 12 maj! Skrivgruppen Clara Hellner, Maria Helander och Jens Högström har lagt ner ett stort arbete i samråd med Håkan Jarbin och Maria Unenge-Hallerbäck från SFBUP .

Rekommendationer till klinikern anges med kursiv och blå text.  Faktarutor underlättar användningen av riktlinjerna i den kliniska vardagen. Den färdiga riktlinjen kommer att redigeras till ett mer läsarvänligt format med faktarutor.

TACKSAM för synpunkter och därmed hjälp att utforma riktlinjer som både har vetenskapligt stöd och är användbara i vardagsarbetet på BUP. Riktlinjen kommer att presenteras och diskuteras vid ett symposium på BUP kongressen i Göteborg torsdagen den 25 april 14.30-16.00. Välkommen dit!

Mailsvar med synpunkter och förslag på förbättringar av riktlinjen till  clara Hellner@ki.se senast 12 maj.