SFBUPs riktlinje trauma nu ute på remissrunda 2

28 jan 2019 | Håkan Jarbin

Här kommer nu Riktlinje traumasyndrom på andra remissrundan till fredagen den 1 mars! Skrivgruppen Björn Ramel, Anastasia Karvouni och Moa Mannheimer har lagt ner ett mycket stort arbete och i samråd med Håkan Jarbin och Maria Unenge-Hallerbäck från SFBUP arbetat om texten efter remissvar.

Rekommendationer till klinikern anges med kursiv och blå text.  Faktarutor underlättar användningen av riktlinjerna i den kliniska vardagen. Den färdiga riktlinjen kommer att redigeras till ett mer läsarvänligt format med faktarutor.

Ändringarna från den första versionen i korthet:

 • Syftena har förtydligats
 • Texten har kortats och redigerats enligt instruktion för SFBUPs riktlinjer
 • Screeningfrågorna omarbetade och tillagt att flyktingstatus alltid ska föranleda riktad PTSD screening
 • Utredning/bedömning av Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar flyttat från steg 2 till steg 1 dvs ligger nu på basnivån och ska alltid göras
 • Vikten av att säkerhet följs upp och orosanmälan görs har förtydligats
 • Gruppbehandling som alternativ vid större katastrofer tillfogat
 • Betonas på steg 1 aktiv uppföljning efter att någon exponerats för betydande trauma
 • Behandling av PTSD på steg 1 med tydligare betoning av KBT baserade metoder
 • CPP vid PTSD hos yngre barn flyttat ner till steg 2
 • EMDR flyttat ner till steg 2
 • KIBB flyttad ner till steg 3
 • Behandling av PTSD+emotionell instabilitet beskrivits i egen rekommendation
 • Genomgående mer betoning på föräldrar och familj
 • Vidgad indikation för sömnmedicinering

TACKSAM för synpunkter och därmed hjälp att utforma riktlinjer som både har vetenskapligt stöd och är användbara i vardagsarbetet på BUP.

Mailsvar med synpunkter och förslag på förbättringar av riktlinjen till  bjorn.ramel@skane.se senast 1 mars.