Stående ovationer för Sir Michael Marmot på Svenska BUP kongressen 2017

6 maj 2017 | Lars Joelsson

BUP-kongressen är nu över för denna gång. 550 personer från hela Sverige hade kommit till Gavlerinken i Gävle för att ta del av 4 plenarföreläsningar, 18 symposier och 9 postrar. När det gällde symposierna så fick man välja det som var mest intressesant, vilket kan vara nog så svårt. Plenarföreläsningar kunde dock alla lyssna till. Först på scenen var Isobel Heyman, barnpsykiatriker från London, som pratade om barn med kroppsliga symtom men där man inte kan hitta någon somatisk orsak. De utsätts nästan alltid för en mängd utredningar och behandlingsförsök innan de till slut hamnar på BUP. Isobel Hayman förordade att man samarbetar med barnmedicin och skolan och att man bemöter patienten och familjen på ett icke dömande sätt. KBT med familjeinriktning är det som verkar fungera bäst. Senare under första dagen föreläste Niklas Långström, professor i Uppsala, om genetiska aspekter av vår förståelse av psykisk ohälsa. Hans budskap var att tillsynes självklara orsakssamband inte är så säkra när man tar hänsyn till störande genetiska faktorer. Som exempel menar han att föräldrar skapar en uppväxt som är påverkad av egna ärftliga egenskaper samtidigt som de vidarebefordrar genetiskt material till sina barn. Dag två var det Sir Michael Marmots tur att föreläsa. Sir Michael är professor från London och är rikligt hedrad och belönad för sin mångåriga forskning på hur ojämlikhet i samhället ger ökad ohälsa. Han kunde tydligt visa detta samband men uttryckte ändå ett hopp om framtiden och för detta fick han kongressens längsta applåd. Sist på kongressen kom Christopher Gillberg, professor på Gilberg centrum i Göteborg. På sitt sedvanliga eleganta sätt höll Gillberg en ”state of art” föreläsning om autism. Gillberg menar att förekomsten av autism är oförändrad men förekomsten av autismdiagnoser har ökar markant. Han efterlyste bättre och grundligare utredningar. Gillberg pratade också om begreppet ECCENCE som han själv myntat och som anger att det är viktigt att uppmärksamma tydliga symtom som uppträder i barndomen och som varar mer än sex månader eller kommer hastigt utan att en diagnos kan sättas.

Kongressen avslutades med att Alf Kågström, barnläkare på BUP kliniken Gävleborg,tackade sina volontärer som deltagit på kongressen och att nyvalda ordförande Sara Lundqvist tackade arrangerande BUP kliniken i Gävleborg och programkommitten för en fin kongress.  Kristna Holmqvist från Linköping fick SFBUPs pris för bästa poster och chefsöverläkare Shiler Hussami från Luleå fick stafettpinnen för nästa års BUP-kongress i Luleå med temat, E-hälsa i framtidens barnpsykiatri.

En kongress värd namnet har en galamiddag, så också denna gång. Gavlerinken var trevligt inredd och inbjöd till feststämning. Under middagen höll Sara Lundqvist ett tacktal till BUP-kliniken i Gävleborg samt till avgående ordförande Lars Joelsson samt presenterande sin nya styrelsen i SFBUP. Amélie Kjellstenius tog sedan över och presenterade de nominerade till ST läkarnas pris för Årets förebild. Priset gick till Karima Assel som arbetar på Transkulturellt centrum i Stockholm. Galamiddagen avslutades med högklassig underhållning med ett lokalt rockband som kompade en välsjungande och svängig kör samt en lång rad lokala artister. Artisterna fick det att svänga så publiken inte kunde sitta stilla.

Bilden visar Sir Michael Marmot framför en av sina talande bilder. Foto:Lars Joelsson

Kongressens power point bilder hittar du under Kongress, Gävle 2017.  Där  finns också ett fotokollage från kongressen med foto av Sara Lundqvist och Lars Joelsson

Relaterade sidor