Fortbildning

I dagens snabba utveckling av vetenskap blir en läkare aldrig färdigutbildad. Uppdatering och fördjupning av kunskaper och färdigheter behöver ske systematiskt och kontinuerligt under hela yrkeslivet. Fortbildning och kontinuerlig kompetensutveckling i en strukturerad form efter specialistutbildningen är därför en del av verksamheters och läkares uppdrag.

Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd – Läkarnas Specialiseringstjänstöring Målbeskrivning 2015

Åtgärder för en bättre fortbildning – En policy från Sveriges läkarförbund

Läkares fortbildning- en del av yrkeslivslånga lärandet – Svenska Läkaresällskapet

Sveriges Läkarförbund – Fortbildning i dialog