Patientinformation

Uppskatta din dag:

Skatta stämningsläge och sömn i SFBUPs nya app – ”Uppskatta din dag”

Ladda ner

Ångestskola från BUP Göteborg:

Autism och Aspergerförbundet:

Patientinformation från BUP Halland

Dessa broschyrer från Halland är i format för tryck. När du läser på skärmen så kommer sidorna i fel ordning men sidnummer finns så kolla efter detta – då hittar du rätt ordning att läsa texten!

om depression

depression- vad är det och vad kan man göra själv?

depression- basläkemedel

depression- 2a och 3e handsläkemedel

om adhd

adhd- vad är det och vad kan man göra själv?

adhd- basläkemedel

adhd – 2a och 3e handsläkemedel