Välkommen till

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Läs om föreningen

Vill du bli medlem?

Nyheter

Inbjudan till Huvudhandledarkurs för BUP-specialister 29-31 mars 2022 på Krusenberg (Uppsala)

20 jan 2022

För åttonde gången genomför vi denna kurs riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer att handleda ST-läkare. Vi inbjuder er till en tre dagars kurs i…

Barnhälsodagen 2022

5 jan 2022

Utifrån rådande pandemiläge har Skolläkarföreningens planerade evenemang tyvärr fått ställas in. Istället välkomnar Svenska Skolläkarföreningen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet till…

Gemensamt yttrande från BLF och SFBUP angående uppgivenhetssyndrom

5 dec 2021

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och Svensk Förening för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) har tidigare (2019) presenterat ett gemensamt uttalande om s.k. uppgivenhetssyndrom. Vi konstaterade då att det är en komplex och mångfacetterad fråga med…

Datum för SFBUPs Huvudhandledarkurs 2022

27 nov 2021

Nu är datumet satt för nästa tillfälle för Huvudhandledarkurs på Krusenberg i SFBUBs regi. Kursen kommer gå 29-31 mars 2022. Anmälan öppnar i början på 2022.

Visa fler