Nyheter

Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatrin 2022 – Lena Isaksen

3 maj 2022

Till årets förebild inom SFBUP har STP utsett Lena Isaksen, överläkare BUP Värmland, enligt följande nominering: “Det finns personer som kan bära upp en hel verksamhet, vars dygn verkar ha…

Dags för SFBUP årsmöte 26 april 15.45

27 mar 2022

Information

SFBUP webinar om kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige

22 mar 2022

SFBUP i samverkan med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar den 26 april klockan 13.00–15.30 på Zoom. Ämne: Barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering i Sverige. Vad vet vi och…

Huvudhandledarkurs för BUP-specialister 17-19 oktober 2022

20 jan 2022

Ett nytt tillfälle planeras till 17-19 oktober på Krusenbergs herrgård nära Uppsala. Mer info kommer snart, Gunnar Brodd för lärargruppen

Barnhälsodagen 2022

5 jan 2022

Utifrån rådande pandemiläge har Skolläkarföreningens planerade evenemang tyvärr fått ställas in. Istället välkomnar Svenska Skolläkarföreningen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet till…

Gemensamt yttrande från BLF och SFBUP angående uppgivenhetssyndrom

5 dec 2021

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och Svensk Förening för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) har tidigare (2019) presenterat ett gemensamt uttalande om s.k. uppgivenhetssyndrom. Vi konstaterade då att det är en komplex och mångfacetterad fråga med…

Datum för SFBUPs Huvudhandledarkurs 2022

27 nov 2021

Nu är datumet satt för nästa tillfälle för Huvudhandledarkurs på Krusenberg i SFBUBs regi. Kursen kommer gå 29-31 mars 2022. Anmälan öppnar i början på 2022.

Psykofarmakologikursen fulltecknad

17 nov 2021

Det har varit ett stort intresse för vårens kurser i psykofarmakologi och nu är kurstillfällena i Stockholm och Göteborg fulltecknade. Nya kurser planeras 2023.

IACAPAP Lunch & Learn Webinar – 15 november 2021 kl 18.00

15 nov 2021

IACAPAP are delighted to inform you that the 2nd IACAPAP Lunch & Learn Webinar will be held on 15 November 2021, Monday at 6.00 PM CET. Enclosed, please find a…

Skolläkarföreningens 100-årsjubileum!

7 nov 2021

Skolläkarföreningen välkomnar till 100 års-jubileum och årets kanske största - evenemang kring skolbarns hälsa den 27-28 januari 2022 i Aula Medica Karolinska institutet. Sveriges främsta forskare och experter kring hälsofrågor…