Nyheter

Inbjudan till Huvudhandledarkurs för BUP-specialister 29-31 mars 2022 på Krusenberg (Uppsala)

20 jan 2022

För åttonde gången genomför vi denna kurs riktad till BUP-specialister eller snart färdiga ST-läkare, som handleder eller kommer att handleda ST-läkare. Vi inbjuder er till en tre dagars kurs i…

Barnhälsodagen 2022

5 jan 2022

Utifrån rådande pandemiläge har Skolläkarföreningens planerade evenemang tyvärr fått ställas in. Istället välkomnar Svenska Skolläkarföreningen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet till…

Gemensamt yttrande från BLF och SFBUP angående uppgivenhetssyndrom

5 dec 2021

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och Svensk Förening för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) har tidigare (2019) presenterat ett gemensamt uttalande om s.k. uppgivenhetssyndrom. Vi konstaterade då att det är en komplex och mångfacetterad fråga med…

Datum för SFBUPs Huvudhandledarkurs 2022

27 nov 2021

Nu är datumet satt för nästa tillfälle för Huvudhandledarkurs på Krusenberg i SFBUBs regi. Kursen kommer gå 29-31 mars 2022. Anmälan öppnar i början på 2022.

Psykofarmakologikursen fulltecknad

17 nov 2021

Det har varit ett stort intresse för vårens kurser i psykofarmakologi och nu är kurstillfällena i Stockholm och Göteborg fulltecknade. Nya kurser planeras 2023.

IACAPAP Lunch & Learn Webinar – 15 november 2021 kl 18.00

15 nov 2021

IACAPAP are delighted to inform you that the 2nd IACAPAP Lunch & Learn Webinar will be held on 15 November 2021, Monday at 6.00 PM CET. Enclosed, please find a…

Skolläkarföreningens 100-årsjubileum!

7 nov 2021

Skolläkarföreningen välkomnar till 100 års-jubileum och årets kanske största - evenemang kring skolbarns hälsa den 27-28 januari 2022 i Aula Medica Karolinska institutet. Sveriges främsta forskare och experter kring hälsofrågor…

Webinar – Internetbehandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – 2021-11-16

21 okt 2021

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar den 16 november kl. 13.00-16.00 på Zoom. Se inbjudan

Handledarkursen på Krusenberg 2021

11 okt 2021

Nu är sjunde kursen för huvudhandledning av ST-läkare i BUP avslutad. På Krusenberg 27-29 september 2021 hade vi 19 ivriga elever som alla med glans klarade att bli godkända.  Kursledare…

SBU publicerar ny rapport om kunskapsbehov inom BUP heldygnsvård

11 sep 2021

Det behövs mer kunskap inom BUP heldygnsvård Det finns stora kunskapsluckor inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård. SBU och Socialstyrelsen har tagit hjälp av patienter, anhöriga och vårdpersonal för att…