Nyheter

Webinar – Internetbehandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – 2021-11-16

21 okt 2021

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar den 16 november kl. 13.00-16.00 på Zoom. Se inbjudan

Handledarkursen på Krusenberg 2021

11 okt 2021

Nu är sjunde kursen för huvudhandledning av ST-läkare i BUP avslutad. På Krusenberg 27-29 september 2021 hade vi 19 ivriga elever som alla med glans klarade att bli godkända.  Kursledare…

SBU publicerar ny rapport om kunskapsbehov inom BUP heldygnsvård

11 sep 2021

Det behövs mer kunskap inom BUP heldygnsvård Det finns stora kunskapsluckor inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård. SBU och Socialstyrelsen har tagit hjälp av patienter, anhöriga och vårdpersonal för att…

Farmakologisk fortbildning för specialistläkare

10 sep 2021

Det är med glädje som SFBUP kan bjuda in till kursen Farmakologisk uppdatering för specialister i barn- och ungdomspsykiatri. Kursen kommer som vanligt att innehålla farmakologisk uppdatering för adhd, autism, tvångssyndrom, sömnstörning, tics, psykotiska…

SLS webinar 5 oktober Ungas psykiska hälsa – aktuella utmaningar

6 sep 2021

  Ungas psykiska hälsa - aktuella utmaningar Program Moderator Charlotte Nylander 13.00 - 13.15 Om kraftsamlingen Bo Runeson Livsstilsfaktorer och psykisk hälsa Josef Milerad 13.15- 13.40 Ungas upplevelser och tankar kring pandemin Anna Sarkadi 13.40 –…

IACAPAP Lunch and learn 17 september

6 sep 2021

IACAPAP lanserar nu en ny webinarserie, Lunch and learn som syftar till att erbjuda vidareutbildning i ett smidigt format. Det första webinariet äger rum fredagen den 17 september och fokuserar…

16th International Training Seminar in Child and Adolescent Psychiatry i Rom, Italien för ST-läkare

21 jun 2021

Ernesto Caffo, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid universitetet i Modena-Reggio Emilia och ordförande för Foundation Child står i höst värd för det 16:e internationella seminariet för blivande barn- och…

22nd Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees

24 maj 2021

Den 9:e och den 10:e december 2021 äger den 22:a nordiska konferens för vårdgivare som arbetar med traumatiserade flyktingar rum i Helsingfors. Mer information om key note speakers och möjligheten…

Fem hälsoinsatser i skolan som kan förbättra ungas psykiska hälsa

24 maj 2021

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Svenska Läkaresällskapet bildade 2019 arbetsgruppen ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” i syfte att bidra…

Debattartikel angående de svenska medborgare som hålls i nordöstra Syrien

24 maj 2021

Sara Lundqvist, tidigare ordförande för SFBUP har tillsammans med Anna Ernestam, SOS Barnbyar, Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet, Beatrice Eriksson, Repatriate the Children Sweden, Maria Frisk, Rädda Barnen, Morten Kjaerum, Raoul…