Barn och ungas erfarenheter av Första linjen

20 maj 2017 | Cecilia Gordan

SKL (Sveriges kommuner och landsting) bjuder in barn och unga mellan 9-20 år som får eller ha fått hjälp av en verksamhet som erbjuder tidiga insatser, antingen tillsammans med en kontaktperson från den verksamhet de besökt, med en föräldrar eller annan vuxen till Stockholm den 15 juni. Syftet är att barn och unga själva ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt. De får tillfälle att berätta om de bemötanden som har varit bra, de som har varit mindre bra och annat som vuxna behöver tänka på för att utveckla Första linjens verksamhet. Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa står för kostnader i samband med resa för både barn/unga och för medföljande vuxen.

Sammansatt inbjudan Barn och vuxna

 

Etiketter: Första linjen