Nu kan ideella organisationer söka verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration

20 maj 2017 | Cecilia Gordan

I enlighet med uppdrag i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev (2017, Barn och unga i migration) fördelas verksamhetsbidrag till ideella organisationer som arbetar för att stärka psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration i åldern 0 till 24 år. Både ensamkommande barn och barn som lever i familj omfattas. Viss del av bidraget, dock högst 3 mkr, får fördelas till verksamheter som bedriver verksamhet med stödjande kontakter för denna målgrupp. Med stödjande kontakter avses chattsamtal, telefonsamtal och mejlsvar.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 16 juni 2017.

Etiketter: Flykting