Remissvar Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54

20 jan 2021 | Cecilia Gordan

SFBUP stödjer barnläkarföreningens remissvar på Betänkande av kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken SOU 2020:54 samt remissvaret på den kompletterande promemorian. SFBUP har även genom Björn Ramel skrivit ett eget kompletterade remissvar.