Skolan missar att fånga upp utsatta barn

7 feb 2017 | Cecilia Gordan

Barn till föräldrar som missbrukar eller lider av psykisk sjukdom har mycket svårare att fullfölja skolan. Nästan vart tredje barn till en missbrukande förälder lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet, enligt en rapport som Socialstyrelsen beställt.

Länk till artikel i SvD

Etiketter: BUP och Skola