Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis

16 feb 2017 | Cecilia Gordan

I denna studie finansierad av National Institutes of Health och som publiceras i The Lancet Psychiatri undersöktes 1713 personer med ADHD diagnos och 1529 kontrollpersoner.  Personerna var mellan 4 och 63 år med medianålder 14 år. Man analyserade MRI undersökningar och mätte hjärnvolymen samt sju olika regioner som man tidigare trott har med symtomen att göra. Det visar sig att den totala hjärnvolymen och fem av de sju uppmätta områdena var mindre hos personer med adhd jämfört med andra. Studien visar att förändringarna var avsevärt mer tydliga hos barn och ungdomar än hos vuxna med adhd, varför forskarna föreslår att funktionsnedsättningen beror på en utvecklingsfördröjning av vissa regioner i hjärnan. Tidigare studier har visat liknade resultat men då har materialet varit för litet för man skulle kunna dra några säkra slutsatser.

Länk till abstraktet i The Lancet Psychiatri

Etiketter: ADHD, Diagnos