10 skäl att bli medlem i SFBUP

  1. Genom föreningen blir du med i ett nationellt nätverk av kollegor som tillsammans kan driva de barnpsykiatriska frågorna i landet.
  2. Du får en möjlighet att få en ökad inblick i vad som rör sig inom BUP nationellt.
  3. Indirekt är du med och påverkar politiska och fackliga frågor genom att föreningen är remissinstans.
  4. Föreningen är aktiv i att skapa utbildning både för ST-doktorer och specialister. Tillsammans skapar vi kunskap och framtidens läkarroll.
  5. Du får tidskriften Svensk Psykiatri hem i brevlådan. I den kan du ta del av aktuella teman inom barn- och vuxenpsykiatri och även göra din egen röst hörd i debatten.
  6. Som medlem får du alltid meddelande via e-post när något nytt spännande är på gång så att du kan gå in och läsa om det på vår hemsida.
  7. Föreningen jobbar för att skapa mötesplatser för barnpsykiatrin i Sverige bl. a i form av årlig BUP-kongress.
  8. Föreningen är även representerad i internationella sammanhang såsom ESCAP, UEMS och IACAPAP. Detta blir en möjlighet att skapa ett än större nätverk. ST-läkarna har ett europeiskt nätverk, EFPT (European federation for psychiatric trainees).
  9. Föreningen arbetar aktivt med att rekrytera nya kollegor till barnpsykiatrin samt arbetar för att alla doktorer skall få en bra barnpsykiatrisk kunskap under grundutbildningen och under AT.
  10. Att vara med i en specialitetsförening är ett sätt att ta ansvar för den specialitet man har valt att jobba inom vare sig man väljer att vara aktivt arbetande inom föreningen eller enbart medlem.