Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatrin

Årets förebild är ST-läkarnas eget pris som delas ut i samband med SFBUP:s årliga kongress. Mottagaren är en person som genom sitt agerande bidrar till att inspirera yngre kollegor att fortsätta arbeta och verka inom barn- och ungdomspsykiatrin. BUP- representanterna i STP (ST-läkare i Psykiatri) väljer utifrån inkomna nomineringar ut Årets förebild samt ytterligare 2 individer som gjort en särskild insats för ST-läkarna inom barnpsykiatrin.

Årets förebild 2021 är överläkare Gabriel Soana, BUP Jönköping.

Nomineringen lyder:

”Gabriel är för närvarande den ende fasta överläkaren på den neuropsykiatriska sidan på BUP i Jönköping. Det är ett stort ansvarsområde och med beundransvärd entusiasm handleder Gabriel läkare, sjuksköterskor och psykologer som behöver stöd och vägledning, samtidigt som han behåller sitt lugn och alltid är positiv. Även om belastningen har varit otroligt stor känner man sig alltid välkommen in för småfrågor som uppkommer i vardagen. Gabriel handleder på ett tydligt sätt och uppmuntrar i svåra situationer.

Att ha detta ansvar, överblick över patienterna, en noggrannhet och perfektionism i arbetet, och att samtidigt handleda och vägleda med entusiasm, är helt enkelt beundransvärt.”

Vem vill du nominera till Årets förebild 2022? Ny chans att nominera Din förebild ges i höst!